1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)Miskolci Közintézmény-működtető Központnincs
2. Székhely3525 Miskolc Városház tér 13.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3525 Miskolc Városház tér1 3.nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 46 500 060nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 46 500 061nincs
6. Központi elektronikus levélcíminfo@mkmkozpont.hunincs
7. A honlap URL-jehttp://mkmkozpont.hu/nincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)JELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Tartalom feltöltése folyamatban...nincs
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Bucskó Ibolya Andrea igazgató +36 46 500 060nincs
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Szervezeti egységek vezetőinincs
1.2. A felügyelt költségvetési szervekJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetekJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.4. KözalapítványokJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LapokJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeMiskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.7. Költségvetési szervekJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT