3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseiJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásukTartalom feltöltése folyamatban...nincs
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3.3. Működés
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összegeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveTartalom feltöltése folyamatban...nincs
II. Közzétételi egység: Támogatások
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neveTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
III. Közzétételi egység: Szerződések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.Tartalom feltöltése folyamatban...nincs
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Tartalom feltöltése folyamatban...nincs
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetésekJELENLEG NINCS A MKMK-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekTartalom feltöltése folyamatban...nincs
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlKözbeszerzési terv 2016.
Közbeszerzési terv 2015.
Közbeszerzési terv 2014.
nincs