1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft.nincs
2. Székhely3531 Miskolc, Győri kapu 27/b. épületnincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+3646794099nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal).nincs
6. Központi elektronikus levélcíminfo@mirend.hunincs
7. A honlap URL-jemirendsec.hunincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme).nincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveDr. Vassné Papp Nóranincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeElőzetes egyeztetés alapjánnincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti ábravan »
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Dr. Vassné Papp Nóra ügyvezető Telefon: +3646794099van »
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)JELENLEG NINCS A MiREND-SEC Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

van »
1.2. A felügyelt költségvetési szervekJELENLEG NINCS A MiREND-SEC Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetekJELENLEG NINCS A MiREND-SEC Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.4. KözalapítványokJELENLEG NINCS A MiREND-SEC Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LapokJELENLEG NINCS A MiREND-SEC Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervJELENLEG NINCS A MiREND-SEC Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.7. Költségvetési szervekJELENLEG NINCS A MiREND-SEC Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT