2.1 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvenTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásTartalom feltöltése folyamatban...nincs
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időTartalom feltöltése folyamatban...nincs
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőTartalom feltöltése folyamatban...nincs
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásTartalom feltöltése folyamatban...nincs
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlTartalom feltöltése folyamatban...nincs
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásTartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)Tartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)Tartalom feltöltése folyamatban...nincs
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
8. A testületi szerv üléseinek napirendjeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)Tartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokTartalom feltöltése folyamatban...nincs
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólTartalom feltöltése folyamatban...nincs
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólTartalom feltöltése folyamatban...nincs
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukTartalom feltöltése folyamatban...nincs
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekTartalom feltöltése folyamatban...nincs
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Tartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. Az információs jogokkal foglalkozó személy neveTartalom feltöltése folyamatban...nincs
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiTartalom feltöltése folyamatban...nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekTartalom feltöltése folyamatban...nincs
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félTartalom feltöltése folyamatban...nincs
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája / azok rendelkezésre álló formátumaTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataTartalom feltöltése folyamatban...nincs
3. A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzékeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásTartalom feltöltése folyamatban...nincs
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodásokTartalom feltöltése folyamatban...nincs