1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Cégkivonat
van »
2. SzékhelyH-3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3501 Miskolc Pf. 57.nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 46 412-611nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)JELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATvan »
6. Központi elektronikus levélcímvarosgazda@varosgazda.hunincs
7. A honlap URL-jewww.varosgazda.hunincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)3531 Miskolc Győri kapu 48-50. Tel: +36 46 412 611 mellék: 114
Parkoltatás ügyfélszolgálat: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 20. , Tel: +36 46 357-128, +36 20 478-7460; Fax: +36 46 328-043; email: ugyfelszolgalat.parkolas@varosgazda.hu; weboldal: www.parkolas.varosgazda.hu
nincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATvan »
10. Az ügyfélfogadás rendjeH-CS 7:30-16:00 P 7:30-13:30nincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti ábra: ld. SZMSZ 1.-13. melléklet és szervezeti egységek vezetői
SZMSZ
Szervezeti egységek vezetői
Szervezeti ábra
van »
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A szerv vezetőinek elérhetőségeivan »
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségeivan »
1.2. A felügyelt költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetekJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.4. KözalapítványokJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LapokJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.7. Költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT