1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatanincs
2. Székhely3525 Miskolc, Városház tér 8.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3501 Miskolc, Pf. 180nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)46/512-700
46/512-800
nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)46/347-807nincs
6. Központi elektronikus levélcímhivatal@miskolc.hunincs
7. A honlap URL-jewww.miskolc.hunincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)3525 Miskolc Városház tér 8. Tel: 46/512-700nincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveDr. Szabó Andrásnincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeÜgyfélfogadási rendvan
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti ábravan
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Tisztségviselők: polgármester és alpolgármesterek
Közgyűlés tagjai
Jegyző és aljegyzők
nincs
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)szervezeti egységek vezetői és elérhetoségeivan
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)MIOVI elérhetőségek
Közfeladatot ellátó szervek adatai 2021
van
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jeközfeladatot ellátó intézmények honlapjának elérhetőségeivan
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeA közfeladatot ellátó szervek előző pontban ismertetett honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend.nincs
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikSportszervezetek
Közfeladatot ellátó gazdasági társaságok 2021
van
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaAz 1. pont tartalmazza.van
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveAz 1. pont tartalmazzavan
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeAz 1. pont tartalmazza.nincs
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaKözalapítványokvan
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyeAz 1. pontban találhatóvan
3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetőségeAz 1. pontban találhatóvan
4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okirataHilscher Közalapítvány Alapítóokirata
Bükk-Térség Fenntarthatóságáért Közalapítvány Alapítóokirata
Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány Alapítóokirata
Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány Alapítóokirata
Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány Alapítóokirata
Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány Alapítóokirat
Szeleta Kultúrért Közalapítvány Alapítóokirata
van
5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásaAz 1. pont tartalmazza.van
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveMISKOLCI NAPLÓnincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadja: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Web: mikom.hu Ügyvezető igazgató: Hatvani Olivér Gazdasági vezető: Kerékgyártóné Petró Anita Értékesítési vezető: Bokor-Horváth Éva nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveMiskolci Napló főszerkesztője: Horváth Szabolcs van
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeFelettes szervvan
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeÜgyfélfogadási idő: H-Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-13.30nincs
1.7. Költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeVár sétány SZK működési engedélye
Újgyőri SZK működési engedélye
Szépkor SZK működési engedélye
Segítő Kezek SZK működési engedélye
Hámori SZK működési engedélye
Derűs Alkony SZK működési engedélye
Bulgárföldi SZK működési engedélye
Avasi II. IK működési engedélye
Aranykor Idősek Otthona működési engedélye
Diósgyőri Bölcsőde működési engedélye
Dobó Katica Bölcsőde működési engedélye
Heim Pál Bölcsőde működési engedélye
Katica bölcsőde működési engedélye
Kilián Bölcsőde működési engedélye
Mesemalom Bölcsőde működési engedélye
Napraforgó Bölcsőde működési engedélye
Napsugár Bölcsőde működési engedélye
Petneházi Bölcsőde működési engedélye
Szent Hedvig Otthon működési engedélye
Eszterlánc Óvoda működési engedélye
Könyvtár Alapító Okirata
Múzeum Alapító Okirata
MEFI Alapító Okirat
MKMK Alapító Okirat
Margaréta Bölcsőde működési engedélye
MIÓVI Alapítóokirata_2021
van
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeA költségvetési szerv vezetője honlapjának elérhetőségenincs