1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.nincs
2. SzékhelyH-3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)H-3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 46 516-450nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)JELENLEG NINCS A Miskolc Holding Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. Központi elektronikus levélcíminfo@miskolcholding.hunincs
7. A honlap URL-jewww.miskolcholding.hunincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Ügyfélszolgálat »nincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveJELENLEG NINCS A Miskolc Holding Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeÜgyfélszolgálat »nincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)A társaság irányítása »nincs
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A Miskolc Holding Zrt. vezetőinek és vezető munkatársainak elérhetőségei »nincs
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A Miskolc Holding Zrt. vezetőinek és vezető munkatársainak elérhetőségei »nincs
1.2. A felügyelt költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Miskolc Holding Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikTagvállalatok »nincs
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaTagvállalatok »nincs
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveTagvállalatok »nincs
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeTagvállalatok »nincs
1.4. KözalapítványokJELENLEG NINCS A Miskolc Holding Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LapokJELENLEG NINCS A Miskolc Holding Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeMiskolci Törvényszék Cégbíróságanincs
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeJELENLEG NINCS A Miskolc Holding Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.7. Költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Miskolc Holding Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT