1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.v.a.nincs
2. Székhely3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36-46/781-918 +36-70/337-5977nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. Központi elektronikus levélcíminfo@miskolcifelnottkepzo.hunincs
7. A honlap URL-jehttp://www.miskolcifelnottkepzo.hu/nincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. 1. emelet; +36-46/781-918nincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveÁdámcsó Norbert, végelszámolónincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeHétfő - csütörtök 8-16 óra; Péntek 8-14 óranincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti stuktúranincs
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Ádámcsó Norbert, végelszámolónincs
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetőségeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okirataJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeMiskolci Törvényszék Cégbíróságanincs
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.7. Költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs