2.1 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeMiskolci Felnőttképző Központ Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2018.
Miskolci Felnőttképző Központ Kft. Alapító Okirata 2020.
Miskolci Felnőttképző Központ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
nincs
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvenJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
8. A testületi szerv üléseinek napirendjeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeTartalom feltöltése folyamatban...nincs
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.; +36-46/781-918nincs
4. Az információs jogokkal foglalkozó személy neveadatvédelmi tisztviselő:L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:info@ltender.hu Tel: +36 70/7735903 nincs
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája / azok rendelkezésre álló formátumaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzékeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodásokJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs