3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaFVSZ által végzett külső értékelése jogszabály szerint - 2020.12.08.nincs
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatokJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.v.a.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásukJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései2020. évi üzleti terv
2021. évi üzleti terv
nincs
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
nincs
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3.3. Működés
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok2020. I. negyedév Teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 6 fő Teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bruttó bére: 4805 EFt 2020. II. negyedév Teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 4 fő Teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bruttó bére: 2706 EFt 2020. III. negyedév Teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 4 fő Teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bruttó bére: 3641 EFt 2020. IV. negyedév Teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 5 fő Teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bruttó bére: 4195 EFt nincs
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összegeA vezetők és vezető tisztségviselők juttatásairól a 2011. évi CXII. Törvényben meghatározottak szerint a vezető tisztségviselők 2020. év I. negyedévi Összesített illetménye év végi jutalommal együtt: 785000 Ft/hó Összesített rendszeres juttatása: 0 Ft/hó Összesített költségtérítése: 0 Ft/hó 2020. év II. negyedévi Összesített illetménye év végi jutalommal együtt: 250000 Ft/hó Összesített rendszeres juttatása: 0 Ft/hó Összesített költségtérítése: 0 Ft/hó 2020. év III. negyedévi Összesített illetménye év végi jutalommal együtt: 624450 Ft/hó Összesített rendszeres juttatása: 0 Ft/hó Összesített költségtérítése: 0 Ft/hó 2020. év IV. negyedévi Összesített illetménye év végi jutalommal együtt: 624450 Ft/hó Összesített rendszeres juttatása: 0 Ft/hó Összesített költségtérítése: 0 Ft/hónincs
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveEgyéb alkalmazottak juttatásai 2020. I. negyedévben Bérlettérítés (86%) 23550 Ft 2020. II. negyedévben Bérlettérítés (86%) 23550 Ft 2020. III. negyedévben Bérlettérítés (86%) 23550 Ft 2020. IV. negyedévben Bérlettérítés (86%) 23550 Ft nincs
II. Közzétételi egység: Támogatások
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neveJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljaJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyeJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
III. Közzétételi egység: Szerződések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)JELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeiJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekJELENLEG NINCS A Miskolci Felnőttképző Központ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlMiskolci Felnőttképző Központ Kft. 2020. évi közbeszerzési tervenincs