1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)MILAK-ÉP Miskolci Lakásépítő- és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnincs
2. SzékhelyH-3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)H-3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 30 241 6755nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)JELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. Központi elektronikus levélcímtoth.tibor@miskolcholding.hu nincs
7. A honlap URL-jehttps://milak-ep.hu/nincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)JELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúraJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)https://milak-ep.hu/nincs
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)https://milak-ep.hu/nincs
1.2. A felügyelt költségvetési szervekJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetekJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.4. KözalapítványokJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LapokJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeMiskolci Törvényszék Cégbírósága nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.7. Költségvetési szervekJELENLEG NINCS A MILAK-ÉP Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT