1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnincs
2. Székhely3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz. nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3501 Miskolc, Pf.: 78
Szervezeti Egységek elérhetőségei
nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)Szervezeti egységek telefonszámainincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)Szervezeti egységek fax számainincs
6. Központi elektronikus levélcímmikrt@mikrt.hunincs
7. A honlap URL-jehttp://mikzrt.hu/index.phpnincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Ügyfélszolgálatoknincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveDr. Pető Orsolyanincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeÜgyfélfogadás rendjenincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti Ábra 2016. december 1. napjától
Szervezeti egységek vezetői és elérhetőségük
van
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A MIK Zrt. vezetőinincs
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Szervezeti egységek vezetőinincs
1.2. A felügyelt költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Mik Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkeziktöbbségi tulajdonban álló, közvetlen irányításu társaságoknincs
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaMILAK-ÉP Kft. tevékenységi köröknincs
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveKmetti Attila ügyvezetőnincs
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke100 %nincs
1.4. KözalapítványokJELENLEG NINCS A Mik Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LapokJELENLEG NINCS A Mik Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeMiskolci Törvényszék, mint Cégbíróság 3525 Miskolc, Fazekas u. 2. Tel: 36 46 353-411nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeJELENLEG NINCS A Mik Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
1.7. Költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Mik Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT