1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)Elérhetőségek
MiProdukt Kft
nincs
2. Székhely3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 46 325-011
+36 46 509-124
nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)JELENLEG NINCS A Miprodukt Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. Központi elektronikus levélcímugyfel@miprodukt.hunincs
7. A honlap URL-jewww.miprodukt.hunincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Ügyfélszolgálatnincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveTartalom feltöltése folyamatban...nincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeÜgyfélszolgálatnincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)A társaság irányítása
A MiProdukt Kft. szervezeti ábrája
nincs
III. Közzétételi egység: A szerv vezetőiJELENLEG NINCS A Miprodukt Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.2. A felügyelt költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Miprodukt Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetekJELENLEG NINCS A Miprodukt Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.4. KözalapítványokJELENLEG NINCS A Miprodukt Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LapokJELENLEG NINCS A Miprodukt Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervJELENLEG NINCS A Miprodukt Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.7. Költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Miprodukt Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT