1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Cégkivonat
van
2. SzékhelyH-3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3501 Miskolc Pf. 57.nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 46 412-611nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)JELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATvan
6. Központi elektronikus levélcímvarosgazda@varosgazda.hunincs
7. A honlap URL-jewww.varosgazda.hunincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)3531 Miskolc Győri kapu 48-50. Tel: +36 46 412 611 mellék: 114
Parkoltatás ügyfélszolgálat: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 20. , Tel: +36 46 357-128, +36 20 478-7460; Fax: +36 46 328-043; email: ugyfelszolgalat.parkolas@varosgazda.hu; weboldal: www.parkolas.varosgazda.hu
nincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATvan
10. Az ügyfélfogadás rendjeH-CS 7:30-16:00 P 7:30-13:30nincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti ábra: ld. SZMSZ 1.-13. melléklet és szervezeti egységek vezetői
SZMSZ
A szervezeti egységek vezetői
Szervezeti ábra
van
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A szerv vezetőinek elérhetőségeivan
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségeivan
1.2. A felügyelt költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetekJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.4. KözalapítványokJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LapokJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeA Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. felügyeleti szerveinincs
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeA Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. felügyeleti szerveinincs
1.7. Költségvetési szervekJELENLEG NINCS A Miskolci Városgazda Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT